Jak powstaje smog?

Smog pojawia się wówczas, gdy w tym samym momencie występuje wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, mgła i brak wiatru. Wtedy właśnie wszelkie szkodliwe substancje i pyły kumulują się w naszej atmosferze, unosząc się nad polskimi miastami niczym wielka, ciemna chmura.

Smog określany jest mianem nienaturalnego zjawiska atmosferycznego. Znajduje się w nim mnóstwo szkodliwych związków chemicznych, w tym pyły PM2,5 oraz PM10, a także rakotwórczy bezno(a)piren. Już przy krótkotrwałym narażeniu organizmu na działanie zanieczyszczeń możemy zaobserwować negatywne skutki w postaci m.in. spadku samopoczucia, nieżytu nosa, podrażnień gardła i krtani. Długotrwały kontakt ze smogiem może prowadzić do osłabienia układu odpornościowego i rozwoju wielu poważnych schorzeń, a nawet zmian nowotworowych.

Mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych regionów w Polsce powinni jak najszybciej ograniczyć wpływ smogu na swoje zdrowie, stosując specjalne maski przeciw smogowi podczas pobytu na zewnątrz, a przebywając w pomieszczeniach, używając oczyszczaczy powietrza.

Skąd się bierze smog?

Zła jakość powietrza to skutek tzw. zjawiska niskiej emisji, czyli spalania niskiej jakości paliw oraz śmieci w piecach używanych w gospodarstwach domowych. Jak się zatem okazuje, sami odpowiadamy za zanieczyszczenia występujące w powietrzu. Większość szkodliwych pyłów pochodzi ze spalania węgla i drewna. Rakotwórczy benzopiren powstaje pod wpływem spalania przedmiotów plastikowych, gumowych, farb itp.

Wydawałoby się, że to głównie wielkie fabryki przemysłowe odpowiadają za złą jakość powietrza. W praktyce wcale tak nie jest. Wielkie elektrownie zwykle posiadają profesjonalne instalacje oczyszczające spaliny i spalają węgiel znacznie wydajniej niż tradycyjne piece domowe czy kominki. Jak się okazuje, nawet stare, dymiące samochody nie produkują tylu zanieczyszczeń, co indywidualne gospodarstwa domowe.

Jak się zatem okazuje, sami odpowiadamy za niską jakość powietrza, którym oddychamy. I chociaż środowiska nie oczyścimy od razu, to jednak dla własnego dobra powinniśmy zrobić co w naszej mocy, aby chociaż ograniczyć poziom wytwarzanych regularnie zanieczyszczeń.