Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

Problem smogu dotyczy obecnie niemal każdego województwa w Polsce. Coraz częściej oglądając prognozę pogody, zwracamy uwagę nie tyle na wysokość temperatury czy możliwość wystąpienia opadów, ale także na poziom zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy. A bywają dni, gdy ich stężenie w atmosferze jest wyjątkowo wysokie, co skutkuje nie tylko złym samopoczuciem, ale przede wszystkim niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Wpływ smogu na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia wdychane wraz z powietrzem wpływają praktycznie na cały organizm. W pierwszej kolejności atakują oczywiście nasze drogi oddechowe. Coraz częstsze reakcje alergiczne, nieżyt nosa, ból gardła i podobne schorzenia mają bezpośredni związek z poziomem zanieczyszczeń. Dodatkowo zwykle pojawia się również spadek samopoczucia oraz problemy z oddychaniem podczas wysiłku fizycznego.

Najbardziej niebezpieczne są pyły zawieszone o najmniejszej strukturze, czyli PM10 i PM2,5. Są one na tyle niewielkie, że mają zdolność przenikania przez ściany pęcherzyków płucnych. Stamtąd przedostają się do naczyń płucnych, a później do układu krwionośnego. W praktyce więc wpływają na funkcjonowanie całego organizmu. Do tego doliczyć należy również wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki azotu, siarki i węgla oraz metale ciężkie (np. kadm, rtęć, ołów, ozon). Szczególnie niebezpieczny jest benzo(a)piren, który wykazuje właściwości rakotwórcze i może być przez długi czas kumulowany w naszym organizmie.

Smog może przyczyniać się do rozwoju poważnych chorób w naszym organizmie. Już krótkotrwały kontakt z zanieczyszczeniami w powietrzu może wiązać się z przykrymi dolegliwościami zdrowotnymi. Najczęściej są to stany zapalne i podrażnienia spojówek, krtani i tchawicy. Niekiedy mogą pojawiać się również przemijające stany zapalne płuc.

Warto przy tym dodać, że w przypadku osób przewlekle chorych na astmę czy POChP, już przy krótkotrwałym narażeniu organizmu na smog objawy mogą się nasilać. Zanieczyszczenia mogą być również bardzo niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.

Przy długotrwałym narażeniu organizmu na działanie smogu należy liczyć się ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi. Zanieczyszczenia przyczyniają się m.in. do rozwoju nowotworów złośliwych (m.in. rak płuca, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani, przełyku, nerki), astmy, alergii, chorób niedokrwiennych serca, nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń rytmu serca.

W większości przypadków przed smogiem nie uciekniemy. Powinniśmy jednak chronić się przed nim na wszystkie możliwe sposoby. Skuteczną, łatwą i coraz częściej stosowaną metodą są maski antysmogowe. Zapobiegają one przenikaniu do dróg oddechowych niebezpiecznych pyłów, dzięki czemu możemy chociaż w pewnym stopniu ograniczyć ich szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.