Waluta:
PLN

Polityka prywatności sklepu ideamask

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez sklep ideamask znajdujący się pod adresem internetowym www.ideamask.pl.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ran4Est sp. z o.o. z siedzibą: ul. św. Wawrzyńca 38/2, 31-052 Kraków KRS 0000679488 NIP 6762527909 REGON 367068284 - producent i dystrybutor marki ideamask.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas jako Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 

PLIKI „COOKIES”

 1. Cookie to mały plik tekstowy zapisywany przez stronę internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu Użytkownika, zawierający dane na temat korzystania Użytkownika z tej strony. Cookies ułatwiają korzystanie ze strony i sprawiają, by stała się bardziej przyjazna Użytkownikowi. Do tych samych celów co cookies stosowana jest również przestrzeń nazywana pamięcią lokalną przeglądarki. W związku z tym podane poniżej informacje odnoszą się także do pamięci lokalnej.

 2. W stosowanych przez nas cookies nie przechowujemy informacji, która mogłaby pomóc w identyfikacji Użytkownika, czyli adresu, hasła, danych karty płatniczej itp. Nie używamy cookies w celach reklamowych, które działałyby na naszą korzyść lub na korzyść stron trzecich.

 3. Dane przechowywane w cookies na naszej stronie wykorzystywane są wyłącznie przez nas, z wyjątkiem Google Anatytics, które są wykorzystane i których zarządzaniem w celach statystycznych zajmuje się Google i my, oraz cookies dotyczące analizy transakcji płatniczych, generowane tylko wtedy jeśli dokonywane są zakupy i których analizą zajmuje się zewnętrzna firma , w celu zapewnienia dostatecznych gwarancji , niezbędnych przy realizacji płatności.

 4. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce, jednak wówczas Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych treści naszego sklepu, korzystanie z niego może być mniej wydajne lub korzystanie z niektórych usług nie będzie możliwe.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 2. Dane osobowe pozostawione w sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 5. W sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem e-mail idea@ideamask.pl lub poprzez formularz kontaktowy.