Waluta:
PLN

Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas korzystając z naszego formularza odstąpienia od umowy (dostępnego na naszej stronie) lub telefonicznie pod numerem +48 884 802 330 lub e-mailem pod adresem: idea@ideamask.pl, o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze oświadczenia.

Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Użytkownik może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w naszym sklepie, lecz nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Konsument prześle zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej poprzez Wzór formularza odstąpienia lub wysyłając e-mail, wyślemy takiemu Konsumentowi potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu na trwałym nośniku (pdf).

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

1. Towarów w zafoliowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

2. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar odesłany przez Konsumenta dowód jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracane produkty należy dostarczyć do nas (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem. Zalecamy także zwrot produktu z fakturą, przesłaną wraz z Potwierdzeniem Wysyłki, zachowaną także na koncie Użytkownika w naszym sklepie. Jednakże, brak powyższych przy zwrocie nie ma wpływu na wykonywanie ustawowego prawa odstąpienia.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane tj. folia ochronna została przerwana. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań.

Wymiana maski w przypadku wyboru niewłaściwego rozmiaru

Mając świadomość jak ważne dla prawidłowego działania maski jest jej odpowiednie dopasowanie, dajemy możliwość wymiany maski w przypadku, gdy jej rozmiar został przez Użytkownika niewłaściwie dobrany. Warunkiem wymiany jest:

a) zgłoszenie tego faktu w terminie do 7 dni od daty otrzymania produktu,

b) brak śladów użytkowania maski (może ona jedynie być rozpakowana z foli ochronnej)

c) oryginalnie zapakowane filtry (folia ochronna nie została naruszona).